A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Michałowice
Drukuj Drukuj

PZ/30 Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

decyzja o ustaleniu warunków zabudowy


Kogo dotyczy

brak danych

Czas realizacji

brak danych

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek z określeniem planowanej inwestycji,
  • 2 egz. (w tym 1 oryginał) geodezyjnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również  w skali 1:2000 wydanej przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych w Pruszkowie, Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30 lub - w przypadku jej braku - kopii mapy katastralnej obejmującej obszar w promieniu min. 50m od granic działki objętej wnioskiem.  
  • graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
  • inne dokumenty wynikające z charakteru i funkcji inwestycji określonej we wniosku

Opłaty

wnioski w sprawach mieszkaniowych są zwolnione z opłaty skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłatach skarbowych),

w pozostałych przypadkach 107,00zł - opłata w Kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji

Podstawa prawna

  • art. od 59 do 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
  • ustawa z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

Komórka odpowiedzialna:

Referat Planowania Przestrzennego

 

Nr pokoju: 209 (II piętro)

Nr telefonu: 22 350 91 83

 

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek: 8.00-17.00
środa-czwartek: 8.00-16.00
piątek: 8.00-14.00


decyzja wydawana jest dla terenów, które po 1 stycznia 2004r. nie posiadają obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego,

  • informację o tym, czy dla dana działka posiada obowiązujący plan można uzyskać w pok. Nr 209 lub telefonicznie pod numerem 0 22 350 91 83.

Druki do pobrania© 2021 Urząd Gminy Michałowice
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.19
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij