A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Michałowice
Drukuj Drukuj

POL/16 Deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Naliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kogo dotyczy

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Wymagane dokumenty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1439 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późń. zm.)

Dodatkowe informacje

Nr pokoju: piętro I pok. 105

 

Tel. bezpośredni:

tel. +22 350 91 51

 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,

2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne,

3) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

 

Zwolnienia:

- 100 % wysokości opłaty z tytułu kryterium socjalnego - dla osób, których dochód nieprzekracza 701 zł (dla osób samotnych) lub 528 zł (w rodzinie),

- 50 % wysokości opłaty dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny – KDR (Ogólnopolska KDR przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli: ojciec i matka, macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), dzieci.

- 10 % wysokości opłaty dla osób kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku i rezygnujących z oddawania bioodpadów.

 

Zwolnienia i dopłaty dotyczą osób segregujących odpady!!!

 

Ulgi i dopłaty nie łączą się. Osoba, która kwalifikuje się do zniżek według kilku kryteriów, wybiera najkorzystniejszą dla siebie dopłatę lub ulgę.

E-formularz

Druki do pobrania© 2021 Urząd Gminy Michałowice
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.19
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij