A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Urząd Gminy Michałowice
Drukuj Drukuj

POL/18 Zawieranie umów na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Podpisanie umowy.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne i prawne.

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki.

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,

2) Umowa najmu / dzierżawy,

3) Protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia / przekazania nieruchomości,

4) Aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania / zawarcia umowy w imieniu Wnioskodawcy.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późń. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm.)

Dodatkowe informacje

Nr pokoju: piętro I pok. 105

 

Tel. bezpośredni:

tel. +22 350 91 30

 

Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

 

Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Druki do pobrania© 2021 Urząd Gminy Michałowice
aplikacja: 1.9.6.5, baza: 1.6.5.19
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce
Zamknij